NIP PL: 5291638246  |  REGON: 320035522
Konto (PKO BP): PL 36 1020 1055 0000 9202 0307 0919

siedziba: Milanówek (05-822), ul. Dębowa 7

22 755 85 88

filia: Płock (09-402), ul. Wyszogrodzka 26

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotra Madany
  • Omnis definitio in iure civili periculosa est:
    parum est enim, ut non subverti posset

    Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć

Prawo

Gospodarcze
i społeczne

- prawo dot. spółek handlowych
- stowarzyszenia, fundacje
- legalizacja dokumentów

Więcej

Prawo

Cywilne
i rodzinne

- prawo spadkowe (w tym zachowek)
- rozwody, alimenty, kontaky z dziećmi
- windykacja wierzytelności

Więcej

Prawo

Administracyjne
i dotacje

- postępowanie administracyjne
- dotacje unijne (odwołania)
- proces budowlany

Więcej

Prawo

Nieruchomości

- obrót nieruchomościami
- prawo lokalowe (wspólnoty)
- prawo budowlane

Więcej

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Madany zajmuje się świadczeniem na rzecz osób fizycznych, osób prawnych (w tym spółek handlowych) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej szeroko rozumianych usług prawnych polegających w szczególności na:

Artykuły