NIP PL: 5291638246  |  REGON: 320035522
Konto (PKO BP): PL 36 1020 1055 0000 9202 0307 0919

siedziba: Milanówek (05-822), ul. Dębowa 7

22 755 85 88

filia: Płock (09-402), ul. Wyszogrodzka 26

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotra Madany

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z klientem, w zależności od charakteru prowadzonej sprawy oraz nakładu pracy zespołu Kancelarii.

Kancelaria oferuje elastyczne formy rozliczenia, które mogą polegać na:

- jednorazowym ryczałcie za prowadzenie danego etapu sprawy (w ramach którego Kancelaria zapewni reprezentację przed sądem lub odpowiednimi organami, w zakres czego wchodzi też sporządzanie pism w postępowaniu),

- jednorazowym ryczałcie za poszczególne, jasno sprecyzowane czynności (np. sporządzenie projektu pisma procesowego),

- stałym okresowym (np. miesięcznym) ryczałcie (w ramach którego Klientowi przysługuje kompleksowa obsługa prawna przez ustaloną ilość godzin, przy czym w razie przekroczenia limitu określana jest wówczas preferencyjna stawka),

- określeniu stawki godzinowej pracy Kancelarii, przy czym w tej sytuacji Kancelaria ustala z Klientem przybliżony czas potrzebny na zajęcie się sprawą (przy przekraczaniu określonego tak limitu, klient jest o tym fakcie informowany),

- jednorazowym preferencyjnym ryczałcie za prowadzenie danego etapu sprawy przy uwzględnieniu wynagrodzenia za sukces (w tym przypadku obowiązuje obniżone wynagrodzenie ryczałtowe, które wzrasta w razie pozytywnego dla Klienta zakończenia się sprawy).