NIP PL: 5291638246  |  REGON: 320035522
Konto (PKO BP): PL 36 1020 1055 0000 9202 0307 0919

siedziba: Milanówek (05-822), ul. Dębowa 7

22 755 85 88

filia: Płock (09-402), ul. Wyszogrodzka 26

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotra Madany

Kancelaria

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Madany zajmuje się świadczeniem na rzecz osób fizycznych, osób prawnych (w tym spółek handlowych) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej szeroko rozumianych usług prawnych polegających w szczególności na:

 • reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej,
 • prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • doradztwie prawnym,
 • sporządzaniu umów oraz innych aktów prawnych,
 • prowadzeniu negocjacji.


Podstawowe wymagania stawiane zespołowi Kancelarii dotyczą przede wszystkim dobra Klienta, któremu świadczona jest pomoc. Dlatego też co do każdej czynności podejmowanej przez zespół Kancelarii przykładana jest miara najwyższej staranności przy uwzględnieniu standardów w przedmiocie zachowania tajemnicy zawodowej.

Kancelaria współpracuje także z innymi radcami prawnymi, adwokatami i mediatorami z terenu całego kraju. Ze względu na różnorodny charakter przyjmowanych przez Kancelarię spraw, współpraca Kancelarii odbywa się również na płaszczyznach pozaprawnych ze specjalistami z innych dziedzin, m.in. z branży budowlanej, finansowej, rzeczoznawstwa majątkowego.

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego (m.in. sprawy o zapłatę, spadki, zachowki, windykacja, odszkodowania),
 • prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty),
 • prawa gospodarczego,
 • prawa dot. nieruchomości,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa lokalowego (wspólnoty mieszkaniowe),
 • prawa budowlanego,
 • prawa pracy,
 • prawa autorskiego,
 • prawa ubezpieczeniowego,
 • prawa dot. stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego
 • legalizacjii dokumentów (klauzula apostille).